Malotřídní škola s klidnějším průběhem výuky
více o škole