Malotřídní škola
s klidnějším
průběhem výuky

více o škole