Malotřídní škola s klidnějším průběhem výuky
více o škole
Drobečková navigace

Úvod > Úkoly pro žáky > 3.Třída > úkoly 19. 3.

úkoly 19. 3. 

   3.   ročníkučebnice str. 84, 87, 88 , pracovní sešit str. 32/cv.7 až 11, + procvičovat násobení a dělení

 

                   ČJ učebnice str. 86, 94,95,96, pracovní sešit str.29 a 30, + opakovat doposud probraná vyjmenovaná slova

 

Úkoly: anglický jazyk 3. ročník

  1. Učebnice strana 50 – první cvičení (na obrázcích jsou 4 zvířata – 1 an eagle 2 a penguin 3 a parrot a 4 an ostrich – žáci si přečtou a přiřadí 3 bubliny (s větami napravo) ke každému zvířeti a přepíši si informace na papír.

Žáci si napíší na ten samý papír nová slovíčka – wings (křídla), grass (tráva), leaves (listy), fruit (ovoce), nuts (ořechy), meat (maso), beak (zobák)

Dále žáci opíší text na straně 50 dole a doplní (čtyři věty o orlovi – je třeba doplnit jaká má například křídla, či zobák a čím se orel živí)

  1. Pracovní sešit – strana 48 / cvičení 2 (najdi a spočítej zvířata a napiš věty). Zde se procvičuje vazba there is (někde se něco nachází – používá se pro jednotné číslo; např. There is 1 elephant. Na obrázku je/ se nachází jeden slon) a vazba there are (pro množné číslo, dvě a více věcí, např. There are two monkeys).

Vysvětlení vazby – there is/there are: https://www.helpforenglish.cz/article/2008050102-vazba-there-is-are

Přehledná tabulka: https://www.helpforenglish.cz/article/2010082002-there-is-there-are-tabulka

Online cvičení:

https://www.helpforenglish.cz/article/2011012002-there-is-there-are-test

  1. Pracovní sešit – strana 49/ 3 prohledni si obrázek a spoj věty a napiš je (příklad There is a sad hippo. Na obrázku se nachází smutný hroch).
  2. Pracovní sešit strana 50/ cvičení 5 – odpovězte otázky What is this? (Co je to?) – napište název zvířete s neurčitým členem a/ an. (Neurčitý člen an se použije u podstatných jmen, která začínají na samohlásku př. An ostrich, a u podstatných jmen, která začínají na souhlásku př. A snake).

Výklad neurčitého členu: https://www.helpforenglish.cz/article/2009031001-cleny-neurcity-clen

  1. Pracovní sešit strana 50/6
  2. Pracovní sešit strana 51/7 a 8

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na emailu lomickovas@seznam.cz