Malotřídní škola s klidnějším průběhem výuky
více o škole
Drobečková navigace

Úvod > Projekty

Projekty

tempsnip.png

OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Základní škola Dobříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace je realizátorem projektu
s názvem: Šablony OP JAK - ZŠ Dobříč, CZ.02.02.XX/00/22_002/0004122 v rámci Výzvy č.
02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I., Operační program Jan Amos Komenský OP JAK.


Doba realizace: od 01. 09. 2023 do 31. 08. 2025
Finanční výše podpory: 453 201,00 Kč
Podpořeno: Prostředky Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci OP JAK a
státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Anna Dyková, ředitelka školy

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro
všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních
pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného
sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

v  Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

v  Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

v  Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

v  Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

 

publicita cíl 172 – distanční výuka-page-001.jpg publicita cíl 173 a 174 současně-page-001.jpg