Malotřídní škola s klidnějším průběhem výuky
více o škole
Drobečková navigace

Úvod > Projekty

Projekty

Plakát Doučování žáků škol-page-001.jpg

Naše základní škola je zapojena do projektu Doučování žáků škol financovaného Evropskou unií. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Obrázek1.jpg

OPVVV, VÝZVA Č. 02_20_080 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ-ŠABLONY III.

Základní škola Dobříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, se sídlem č. p. 84, 330 05 Dobříč, IČ: 60611332 je realizátorem projektu s názvem: Šablony III. ZŠ Dobříč, Reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021280 v rámci Výzvy č. 02_20_080 ŠABLONY III., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023

Finanční výše podpory: 263 352,00

Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného
vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

3.II/7

Tandemová výuka v ZŠ

3.II/9

Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin

3.II/11

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12

Projektový den ve výuce - (povinná aktivita)

3.II/13

Projektový den mimo školu