Malotřídní škola s klidnějším průběhem výuky
více o škole
Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Jsme málotřídní škola pro žáky 1. až 5. ročníku, což znamená, že jsou některé ročníky spojeny. Nižší počet dětí ve škole přispívá ke klidnějšímu průběhu výuky. Jsme škola venkovská, kromě místních dojíždějí žáci ještě ze tří obcí. Škola stojí v obci na pěkném místě, od silnice je oddělena parkem a několik desítek metrů za školou je les. V parku si děti během přestávek mohou hrát a les využíváme k vycházkám. 

Vybavení školy 

Pro výuku na 1. stupni je vybavení školy na velmi dobré úrovni. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a novým výškově stavitelným nábytkem. Škola byla od školního roku 2021/2022 zapojena do projektu Šablony III a získala tak nové vybavení do počítačové učebny. V učebně je dvanáct počítačů, dataprojektor a k dispozici je též 15 notebooků. Průběžně dokupujeme nové výukové programy. Od školního roku 2023/2024 je škola zapojena do projektu OP JAK. Prostorové podmínky pro výuku jsou dobré, třídy jsou světlé a prostorné. Tělocvična je vybavena odpovídajícími cvičebními pomůckami i nářadím. Prostorově odpovídá menšímu počtu dětí na málotřídní škole. Žáci využívají moderní víceúčelové hřiště za školou.
Školní družina využívá ke své činnosti prostory, které jsou v jiné části budovy než učebny. Družina byla rozšířena a vybavena novými koberci a novým nábytkem.
V roce 2019 oslavila škola 60 let svého založení. Během posledních let prochází rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Byla přestavěna vstupní hala, nově zbudováno sociální zařízení a chodby byly vybaveny novými prosklenými dveřmi. Pro výuku pracovní výchovy byla zřízena učebna dílen. V rámci projektu Malí konstruktéři škola získala finanční prostředky k nákupu stavebnic a dalšího vybavení. Dále byla v celé budově vyměněna okna a původní vytápění pevnými palivy bylo nahrazeno vytápěním na plyn. 

Od školního roku 2018/2019 je uvedena do provozu školní výdejna obědů v budově školy. Obědy jsou do výdejny dováženy ze školní kuchyně ZŠ Kaznějov.

Ve školním roce 2021/2022 proběhla celková rekonstrukce elektrických rozvodů a veškerého osvětlení. Zároveň byla celá budova vymalována.

Charakteristika pedagogického sboru 

Třídní učitelky jsou pro svoji práci plně kvalifikované, vystudovaly PF Plzeň. Pedagogický sbor doplňuje paní vychovatelka, která absolvovala odborné studium na PF Plzeň obor vychovatelství a pedagogika volného času. Učitelky se neustále vzdělávají, navštěvují jazykové i počítačové kurzy a vzdělávací akce, které se týkají konkrétních vyučovacích předmětů.

V první třídě (1. a 2. ročník) vyučuje Mgr. Šárka Müllerová.
Ve druhé třídě (3. a 5. ročník) vyučuje Mgr. Anna Dyková.
Ve třetí třídě (4. ročník) vyučuje Mgr. Ivana Skalová.
O žáky ve školní družině se stará vychovatelka Petra Šimandlová.
Práci třídních učitelů doplňují Mgr. Lucie Brejníková, Petra Šimandlová.

O pořádek a čistotu a výdej obědů v naší škole se stará Romana Cinková.